Foto: Alexandra Gustavsson

Foto: Alexandra Gustavsson

Barn & skola

Daghemmet Myran

Kommunens daghem ligger i Degerby och rymmer sammanlagt 34 barn. Daghemmet är vackert och lugnt beläget med skogen intill och har en stor ingärdad gård. Daghemmet Myran togs i bruk i augusti 2002.

På Daghemmet Myran verkar också en eftermiddagsgrupp för de yngsta skolbarnen.

Föglö grundskola

Skolan finns i Degerby på promenadavstånd från färjfästet. Det är en så kallad sammanhållen grundskola omfattande alla grundskolans 9 årskurser. För närvarande har skolan sammanlagt 39 elever. De är uppdelade i 5 huvudundervisningsgrupper med varsin klassföreståndare.