Daghemmet Myran

Veckoschema för barnen på dagis

I hallen på dagis finns veckoschema för barnen! Fråga någon i personalen om du är osäker på något!

Grundvärderingar

Daghemmet Myran tillämpar följande grundvärderingar:

 • barn ska alltid få vara barn - leken är det viktigaste!
 • skapa en trygg, trivsam och stimulerande miljö för både barn, föräldrar och personal
 • erbjuda en mångsidig verksamhet enligt traditionell daghemspedagogik (rörelse, skapande, musik, etik, språkligt med mera)
 • stödja och komplettera fostran i barnets hem

Daghemmet Myran erbjuder:

 • heldagsvård
 • halvdagsvård, då är barnet hos oss max 25 timmar/vecka
 • deltids dagvård, max 7 timmar/dag och 35 timmar/vecka
 • förskola, 20 timmar/vecka
 • eftermiddagsvård, då kan barnet vara hos oss efter skolan mellan kl. 13.00 - 17.00 och vid behov till kl. 17.30. Eftermiddagsvården följer skoldagarna och har lov samtidigt som skolan. De barn som är i behov av dagvård under lov hänvisas att söka dagvård vid socialkansliet vid varje tillfälle.

Vi behöver veta på förhand när ditt barn kommer och går för att tillräckligt med personal skall finnas på plats. Barn med oregelbundna tider (till exempel för att föräldrarna har skiftarbete) måste lämna lista i god tid, senast två vecka på förhand.

Inskolning

Vi gör en individuell inskolningsplan tillsammans med föräldrarna som oftast sträcker sig över endast en vecka. Inskolning för 1-2 åringar görs oftast över två veckor

Exempel på hur en inskolningsplan kan se ut:

 • dag 1 barnet bekantar sig med daghemmet och inskolningsplanen skrivs
 • dag 2 lek på gården 1-2 timmar
 • dag 3 lek på gården + eventuell lunch (föräldern lämnar barnet för en stund)
 • dag 4 lek+lunch+vila
 • dag 5 "en vanlig dag"

Kläder

 • barnet behöver oömma, lagom stora kläder som inte hämmar leken
 • extra omgång kläder på hyllan
 • halkfria innetofflor
 • för uteleken behövs "kläder enligt väder" det vill säga varma kläder, hela och tillräckligt stora regnkläder (även galonvantar), gummistövlar + sockor, extra handskar
 • blöjor
 • kom ihåg att märka kläderna med barnets namn

Allergier

Barn med allergier skall lämna läkarintyg till daghemmet så fort en allergi har konstaterats.

Leksaker

Ta inte med leksaker hemifrån. Kramdjur/snuttefilt är helt i sin ordning att ta med.

Föräldrarkontakt

 • föräldrarmöten 1 gång/termin
 • utvecklingssamtal minst 1 gång/år
 • vi skickar hem månadsinfobrev
 • du får gärna vara med i verksamheten - bestäm en dag tillsammans med personalen
 • tag genast kontakt med personalen då du undrar över något. Vi strävar efter en ömsesidig öppen och ärlig kommunikation
 • kom ihåg att meddela oss då era kontaktuppgifter eller inkomstuppgifter ändrar. Om något händer som påverkar barnet bör ni också meddela oss.

Övrigt 

Nedsatt dagvårdsavgift

Om barnet har fler än elva dagar sjukfrånvaro betalar man halv dagvårdsavgift dock minst minimi avgiften. Om barnet har sjukfrånvaro hela månaden betalar man minimiavgfiten för den månaden.

Om ni under tidsperioden 1.6 - 31.8 inte tänker utnyttja dagvårdsplatsen under två månader ska ni meddela detta till socialkansliet före 20 mars för att få två avgiftsfria månader. Ifall det meddelas senare är endast en månad avgiftsfri.

Försäkring 

Kommunen har olycksfallförsäkrat alla barn.

Uppsägning

Observera att uppsägning av dagvård eller ändring av dagvårdstider ska ske skriftligt till socialkansliet.