Kontaktuppgifter 

På Daghemmet Myran finns följande personal:

Daghemsföreståndare t.f Håkan Sundelin

T.f. barnträdgårdslärare Håkan Sundelin

Gruppassistent Ramona Franzén

T.f. barnskötare Evelina Sundelin

T.f. barnskötare Anneli Jansson