Foto: Maria Svedmark

Foto: Maria Svedmark

Föglö grundskola

Skolan, som är vackert belägen i periferin av kommunens centralort Degerby, består av fyra sammanlänkade huskroppar. Den äldsta delen av skolan är byggd år 1956 och den senaste år 1999. Samtidigt som den senaste om- och tillbyggnaden ägde rum renoverades samtliga utrymmen i skolan. Skolan, som är på promenadavstånd från färjfästet, gränsar till ett vackert skogsområde vilket inramar den levande skolgården.

Allmänt

Föglö grundskola är en så kallad sammanhållen grundskola omfattande alla grundskolans nio årskurser. För tillfället har skolan sammanlagt 39 elever. Eleverna är fördelade i 4 olika huvudundervisningsgrupper med varsin klassföreståndare. Inledningen är åk 1-2 (8 elever), åk 3-4 (7 elever), åk 5-6 (7 elever), och åk 7-9 (17 elever). 

Lärare och personal

I skolan tjänstgör för tillfället totalt 11 lärare samt två assistenter. 

Den övriga personalen består av en ekonomieföreståndare för bespisningen för skolan och daghemmet, ett köksbiträde/lokalvårdare, en lokalvårdare och två gårdskarlar/vaktmästare. 

Tyngdpunktsområden

Ett viktigt tyngdpunktsområde är läsning, där vi tillsammans med hemmen vill betona vikten av goda läsvanor. Huvudtemat läsåret 2019-2020 är miljö och hälsa. Ett positivt miljötänkande bör alltid genomsyra skolarbetet. Konflikthantering, jämställdhet och hållbar utveckling är andra viktiga temaområden. De dagliga promenaderna under skoldagens första rast håller vi fast vid. Frisk luft och motion är bra för inlärningen. Vi har fr o m läsåret 2015-16 gått med i programmet Skolan i rörelse www.liikkuvakoulu.fi för att få fler idéer om hur man kan öka på motionen under skoldagen, inte bara under gymnastiklektioner och raster.
Samarbetet med Föglö hembygdsförening fortsätter, men temat är ännu inte helt fastslaget. För mer information kan ni se arbetsplanen.

Övrigt

Aktuella händelser i skolan kan du ta del av i skolans infoblad, som utkommer i början av varje månad och finns på Fronter och här på hemsidan.