Kontaktuppgifter

På Föglö grundskola finns följande personal:

Skolföreståndare  Siv Fogelström  siv.fogelstrom@foglo.ax
Klassföreståndare åk 1-2 Pamela Ahlskog pamela.ahlskog@foglo.ax
Klassföreståndare åk 3-4 Susanne Hellström susanne.hellstrom@foglo.ax 
Klassföreståndare åk 5-6 Maria Boström
maria.bostrom@foglo.ax
Klassföreståndare åk 7-9
Maria Högnabba
maria.hognabba@foglo.ax
     
Speciallärare Tina Juslin tina.juslin@foglo.ax
Timlärare/elevassistent Gunilla Hagman gunilla.hagman@foglo.ax  
Timlärare för elever m. annat modersmål
Hillemari Strandfält
hillemari.strandfalt@foglo.ax
Timlärare i huvudsyssla EvaMaria Mansnerus evamaria@aland.net
Timlärare i huvudsyssla Jesper Grönholm jesper.gronholm@foglo.ax 
Timlärare i bisyssla
René Sköld
rene.skold@foglo.ax
Elevassistent
Ann-Irene Dahlgren
ann-irene.dahlgren@foglo.ax

 

   
vik. Ansvarig kock
Marianne Rönnberg
skol.kok@foglo.ax
Ekonomibiträde  Britt-Marie Sundblom brittmariesundblom@yahoo.se
Lokalvårdare Kristine Rusina
kikucs19@inbox.lv
     
Skoldirektör Kerstin Lindholm
kerstin.lindholm@sottunga.ax 
Bildningsnämndsordförande Kim Tähtinen
kimtahtinen1@hotmail.com