Ungdomsverksamheten

Verksamheten på Vikingaborg i Sonboda är på fredagar klockan 19.00-24.00 om inget annat meddelas. Verksamheten riktar sig till ungdomar i årskurs 7 och uppåt.

På tisdagar klockan 18.30-21.00 hålls ungdomskvällar för barn/ungdomar från årskurs 4 och uppåt.

För årskurs 4-6 ordnas särskilda arrangemang vilka meddelas de berörda.

Meddelanden om evenemang ges via grundskolan, i Föglöbladet, på föreningens i kalendern här på hemsidan.

Föglö Ungdomsförenings styrelse

   
Ordförande
Maria Kihlström, tel. 0457 344 6688
Sekreterare
Madelene Sundblom, tel. 0457 343 9327
Kassör Sandra Lindeman, tel. 040 549 2765
Ledamot
Daniel Lindström, tel. 0457 343 2677
Ledamot
Jacob Helin
Ledamot
Aron Sundblom