Ungdomsverksamheten

Verksamheten på Vikingaborg i Sonboda är första fredagen i månaden klockan 18.00-21.00 om inget annat meddelas. Verksamheten riktar sig till ungdomar i årskurs 7 och uppåt.

På tisdagar klockan 18.30-21.00 hålls ungdomskvällar för barn/ungdomar från årskurs 4 och uppåt.

För årskurs 4-6 ordnas särskilda arrangemang vilka meddelas de berörda.

Meddelanden om evenemang ges via grundskolan, i Föglöbladet, på föreningens i kalendern här på hemsidan.

Föglö Ungdomsförenings styrelse

   
Ordförande o uthyrare Maria Kihlström, tel. 0457 344 6688
Viceordf. o kassör Madelene Sundblom, tel. 0457 343 9327
Sekreterare Madelene Sundblom
Ledamot
Aron Sundblom
Ledamot
Jacob Helin
Ledamot
Daniel Lindström