Avfallshantering

Föglö kommun har åter ansvaret för avfallshanteringen i kommunen sedan 1 januari 2011. Med anledning av detta har kommunen fastställt en renhållningsplan och renhållningsbestämmelser för kommunen.

För de som har ordnad fastighetsnära hämtning kommer ingen förändring att ske till den delen. Den som vill ha fastighetsnära hämtning av brännbart avfall och bioavfall kan vänligen kontakta Ålands Renhållnings Ab tel. 27580.

Återvinningscentralens öppettider 2019

Den bemannade återvinningscentralen i Stentorpa har öppet följande tider

  • januari-mars och september-december jämna veckor helgfri torsdag kl. 17-19. 
  • april-augusti alla helgfria torsdagar kl. 17-19.
  • maj-augusti även söndagar kl. 14-16.

Byggnads- och tekniska nämnden kan vid behov lägga in extra öppethållningsdagar vid den bemannade återvinningscentralen. Dessa dagar annonseras ut i Föglöbladet, så kontrollera alltid i Föglöbladet.

Information om avfallshanteringen på Föglö 2019

Kärlet för återvinningsbar plast har tagits bort från de obemannade återvinningsstationerna då sorteringen inte fungerat utan kärlet har använts som kärl för blandavfall mm. Återvinningsbar plast kan fortfarande lämnas kostnadsfritt vid den bemannade återvinningscentralen i Stentorpa eller alternativt kan plasten läggas i det egna avfallskärlet för brännbart avfall. Mjukplast är alltid brännbart avfall!

Informationsblad

Byggnads- och tekniska nämnden har sammanställt ett informationsblad. I informationsbladet kan du läsa om avgifter, vad som ingår i avgiften med mera. Klicka här för att läsa hela informationsbladet,som öppnas i ett nytt fönster.