Brand & räddning

Föglö kommun köper tjänsterna från Mariehamns Stad. Länk till räddningsverket i Mariehamn www.mariehamn.ax/rv

Föglö Frivilliga brandkår

Den lokala släckningsverksamheten sköts av Föglö frivilliga brandkår, FöFBK. Provalarm görs samma dag som det är övning, ungefär en gång per månad. (Vilka dagar det är övning kan du se till höger.) Samtidigt som provalarm görs, skickas ett sms till de som är med på alarmcentralens lista där det står att det är provalarm och att det är övning samma kväll. Provalarm kan också göras på andra tider än de dagar det är övning!

Styrelsen för Föglö frivilliga brandkår

  • Maria Svedmark, ordförande
  • Daniel Englund, vice ordförande 
  • Sandra Lindeman, kassör & sekreterare
  • Cornelis Lundin
  • Emilia Jansson
  • Emil Sundblom
  • Stig Sundblom, suppleant
  • Tobias Gustafsson, suppleant
  • Mattias Måhl, suppleant
  • Emil Sundelin, suppleant

Kårchefer

I kårchef Alexander Jansson

II kårchef Cornelis Lundin

Rustmästare

Vargskär, Daniel Englund
Sonboda, Alexander Jansson och Emil Sundelin