Sotare

Enligt lagen som kom år 2006 har du som fastighetsägare ansvaret för sotningen. Det innebär i praktiken att sotaren inte längre kontaktar dig. Istället skall du själv ta kontakt när du vill ha sotat.

En stor del av alla bränder startar i eldstäder och skorstenar. Regelbunden sotning förebygger detta eftersom brandfarliga beläggningar tas bort.

Sotningen sköts av Per-Olof Mattsson tel.  040 052 9251.