Föglö kyrka

Foto: Maria Svedmark

Föglö kyrka

Föglös kyrka är helgad åt Maria Magdalena, ett populärt helgon på 1400 talet. Kyrkans äldsta delar anses härstamma från slutet av 1300-talet. Det mest anmärkningsvärda fyndet utställt i kyrkan är ett relikkrucifix i silver från 1400-talet.

En liten broschyr som finns att låna i tornkyrkan ger besökaren information om kyrkan och dess historia.

Var ligger kyrkan?

Kyrkan ligger i Prästlandet. Från färjfästet i Degerby är det cirka 4 kilometer till kyrkan. Vill du inte promenera kan du hyra en cykel i Degerby. Ta vägen mot Överö, efter cirka 1 kilometer svänger du höger och följer sedan skyltningen. En riktigt trevlig cykeltur! För att se en karta över Föglö, klicka här!

Ålands Södra Skärgårdsförsamling

Församlingen består sen 2006 av tre sammanslagna skärgårdsförsamlingar. Det är kommunerna Föglö, Kökar och Sottunga som är sammanslagna. Program och vad som händer i Föglö kyrka kan du se på sista sidan i Föglöbladet. För att se mer information om församlingen och vad som händer kan du klicka här, då kommer du till församlingens hemsida.