Föglömuseet

Föglömuseet ligger invid färjfästet i Degerby i ett gammalt packhus från 1820-talet.

Tema

Museet har temat "Föglö Förr och nu" . Föglömuseet hålls öppet under perioden 1.6 - 31.8.2020 och tiderna kan du se till höger. Under tiden 1-30.9.2020 kan ni kontakta kommunkansliet för att få nyckel till museet. Efter säsongen öppet enligt överenskommelse med kommunkansliet, tel. 018-50322. 
Frivillig entréavgift.

Lotsmuseum

På väg till Restaurang Seagram finns ännu ett museum. Det är en lotsstuga som står kvar från den tiden då Degerby fungerade som lotsplats. Lotsstugan byggdes 1850 och 1888 byggde man till tornet på huset. Lotsstationen var i användning fram till 1968.

Lotsstugan är inredd med saker från förr och utställningen återger hur verksamheten såg ut under 1900-talet. Lotsmuseet har samma öppethållningstider som Föglömuseet.