Garantiföreningen för Matsmårs

Matsmårs är en annorlunda museigård där hela 1900-talet satt sina spår.  Välkomna att besöka oss i Hummersö, Föglö!

Styrelsen och medlemsavgift


Styrelsen
Monica Jansson, ordförande
Gun-Britt Gullbrandsson, vice ordförande
René Sköld, kassör
Margita Gustafsson, sekreterare
Kjell Ekström
Ann-Christin Snällström
Lillemor Grüssner
 
Pia Karlsson, suppleant
Sven-Erik Jansson, suppleant

 

Medlemsavgiften fastställdes till 15 euro. Familjeavgift 25 euro. Ständigt medlemskap = 10 års medlemsavgifter: 150 euro. Frivilliga renoveringsbidrag tas tacksamt emot!
Betalas in till konto IBAN FI29 6601 0003 9968 08, BIC AABAFI22