Foto: Christer Svedmark

 

Foto: Christer Svedmark

Välkommen till Föglö kommuns hemsida

Information 

Här hittar du information om vad kommunen kan erbjuda sina invånare. Du kan hitta information om företagare på Föglö och mycket mera.

Här på vår hemsida hoppas vi att du skall hitta mycket information om Föglö. Vare sig du redan bor här eller planerar att besöka oss.

Historia

Degerby befolkades på 1400-talet. Byn växte sedan främst tack vare närheten till segelleden. Verksamheter inom tull, lots, gästgiveri och handel rörde sig på segelleden och bidrog till att byn växte. Idag ser vi spår av byggnaderna från förr. Många av byggnaderna är samlade i närheten av färjfästet, till exempel tullens små packhus där Föglömuseet är inrymt i ett av dem. Tullvaktmästarens bostad är också ett av husen man kan se, i det inryms bibliotek, kulturcentrum och sommartid också turistinformation. Det gamla tullhuset på Tulludden finns kvar att se, Lotsstugan på väg till Seagram och Enigheten som förr var gästgiveri och tingsgård.

Kommunvapnet utgörs av ett blått fält med tre uppflygande gyllene andfåglar.  Mer information finns här.