Förtroendevalda

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen i Föglö leder kommunens totala förvaltning i enlighet med de riktlinjer och strategier som kommunfullmäktige godkänt i samband med budgetbehandlingen. 

Ledamöterna i kommunfullmäktige väljs vart fjärde år av kommuninvånarna. Söndagen den 20 oktober 2019 hölls senaste valet och resultatet kan du läsa här (pdf-fil som öppnas i nytt fönster). Kommunfullmäktiges möten är offentliga, den som är intresserad får gärna komma och lyssna på diskussionerna under ett möte.

Nämnder

I Föglö kommun finns fyra nämnder. Kommunfullmäktige beslutar om vilka nämnder som ska finnas och väljer också ledamöter till dem. Nämndsammansättningen från 1.1.2020 valdes av det fullmäktige som tillträdde 1.1.2020. Nämnderna förbereder ärenden som ska beslutas av styrelsen. Nämnderna ska också genomföra beslut som fattas på styrelsens och kommunfullmäktiges möten.

Valresultatet 2015

Om du vill se vilka som valdes in i fullmäktige och vilka som blev ersättare år 2015 (för perioden 2016-2019) kan du klicka här, en sammanställning över valresultatet i en pdf-fil.