Agenda 2030 gruppen på Föglö

Vad är Agenda 2030?

Ordet Agenda signalerar i sig ett viktigt miljöarbete, är välkänt för de allra flesta och kändes därför naturligt att hålla kvar i ett namnbyte från Agenda 21. Det nya, eller egentligen uppdaterade, namnet Agenda 2030 harmonierar med de 17 globala och hållbara utvecklingsmål i Agenda 2030 som FN:s alla medlemsländer antog i september 2015. Namnbytet förtydligar samtidigt att Agenda 2030 i Föglö arbetar parallellt och i samklang med
landskapets utvecklings- och hållbarhetsagenda.

Agenda 2030 i Föglö siktar i all sin verksamhet på att informera om och skapa intresse för det viktigaste av allt: vad vi ger över till nästa generation - hur vi tar ansvar och skapar ett hållbart samhälle för alla, lokalt och globalt. 

Målsättning

Målsättningen för Agenda 2030 gruppen är att lyfta fram och aktivera miljötänkandet i kommunen. Vi vill visa att man genom sina dagliga val kan stå för en

  • god miljö
  • vettig konsumtion
  • bra djuromsorg
  • god hälsa
  • samt att man genom ökat kretsoppstänkande tar ansvar för en hållbar utveckling för våra efterkommande

Agenda 2030 gruppen på Föglö 

Agenda 2030 gruppen lyder under byggnads- och tekniska nämnden. Nämnden utser medlemmarna som skall sitta i Agenda 21-gruppen.

 

Gruppen består av  Telefonnummer
Soile Wartiainen, ordförande  040 757 2002
René Sköld, viceordförande
040 562 0452
Annette Bergbo
0457 595 8533
Tommy Bergström
040 875 6589
Gunilla Nyholm 040 595 7687
Helena Gustavsson
22573, 0457 361 3074
   
Agneta Raitanen, sekreterare
50322, 0457 382 3389