Agenda 21 gruppen på Föglö

Vad är Agenda 21?

Vid FN´s konferens om miljö och utveckling UNCED i Rio de Janeiro sommaren 1992 antogs ett handlingsprogram kallat Agenda 21. Agenda 21 är ett uppdrag till alla gruppen och individer i samhället. Man ska arbeta för att uppnå målet om en hållbar utveckling, utrota fattigdomen och undanröja hoten mot miljön.

Målsättning

Målsättningen för den lokala Agenda 21-gruppen är att lyfta fram och aktivera miljötänkandet i kommunen. Vi vill visa att man genom sina dagliga val kan stå för en

  • god miljö
  • vettig konsumtion
  • bra djuromsorg
  • god hälsa
  • samt att man genom ökat kretsoppstänkande tar ansvar för en hållbar utveckling för våra efterkommande

Agenda 21-gruppen på Föglö 

Den lokala Agenda 21-gruppen lyder under byggnads- och tekniska nämnden. Nämnden utser medlemmarna som skall sitta i Agenda 21-gruppen.

 

Gruppen består av  Telefonnummer
Soile Wartiainen, ordförande  040 757 2002
René Sköld, viceordförande
040 562 0452
Annette Bergbo
0457 595 8533
Tommy Bergström
040 875 6589
Gunilla Nyholm 040 595 7687
Helena Gustavsson
22573, 0457 361 3074
   
Agneta Raitanen, sekreterare
50322, 0457 382 3389