Bildningsnämnden

Ansvarsområden för nämnden

Bildningsnämnden omfattar Föglö Grundskolas verksamhet, biblioteksverksamheten och vuxenutbildning (Medisverksamheten). I skolans verksamhet ingår också skolbespisningen, fastighetsskötseln och skolskjutsarna.

Förtroendevalda för 2016-2019

Ordinarie
Personlig ersättare
Ordförande Kim Tähtinen, tel. 0457 361 3374 Andreas Henriksson
Vice ordförande Kent Eriksson, tel. 040 742 6888 Leif Eriksson, tel. 51388
Sofia Henriksson, tel. 51463
Tiina Hämäläinen, tel. 50181
Torsten Sundblom, tel. 51057, 040 537 4587
Gun-Britt Gullbrandsson
Monica Jansson, tel. 51002 Sofia Sommarlund
   
   
Föredragande  
Vik. skoldirektör Leif Eriksson, tel. 50420, 040 078 0470
 
Berit Andersson, tel. 50348