Bildningsnämnden

Ansvarsområden för nämnden

Bildningsnämnden omfattar Föglö Grundskolas verksamhet där ingår skolbespisningen, fastighetsskötseln och skolskjutsarna.

Förtroendevalda för 2020-2023

Ordinarie
Personlig ersättare
Ordförande Kim Tähtinen, tel. 0457 361 3374 Robin Lundin
Vice ordförande Rainer Juslin, tel. 050 511 9955
Andreas Henriksson
Hans Helin
Leif Eriksson
Anna Sundblom-Westerlund
Gun-Britt Gullbrandsson
Sofia Sommarlund
Marlena Kullbäck
   
   
Föredragande  
Skoldirektör Kerstin Lindholm, tel. 040 516 5397