Byggnads- och tekniska nämnden

Byggnadsnämnden

Byggnadslov skall sökas när du bygger nytt, bygger om eller bygger till och även för väsentliga fasadförändringar. Byggnadsanmälan krävs för mindre oisolerade lager- och förrådsbyggnader som är högst 10 m².

Ansökan om byggnadslov (och andraansökningar) skall vara byggnads- och tekniska nämnden tillhanda minst 10 dagar före sammanträdesdagen.

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar för:

  • Kommunens fastigheter (Kommungården, Föglö grundskola, Daghemmet Myran, Annagården, Annagårdens pensionärslägenheter, Sanda skola, Branddepån och Kommunens radhus)
  • Vatten- och avloppsverket i Degerby
  • Sköter de allmänna områden i Degerby centrum
  • kommunens simstränder i Degerby Sinting och Hastersboda Storgetösund

Trafikleder

Detta resultatområde omfattar vägnämnden, privata vägar, kommunala vägar och trafikleder samt administration.

Förtroendevalda för 2016-2019

Ordinarie
Personlig ersättare
Ordförande Stefan Laine, tel. 0457 522 1757 Conny Jansson
Viceordf. Johan Gustavsson, tel. 040 708 0952
Katarina Mörn, tel. 51444
Gun-Britt Gullbrandsson, tel. 0457 344 9417
Beatrice Sjöberg, tel. 50285
Leif Eriksson, tel. 0457 082 1884 Dan Eriksson
Marie Lagergren
Mari-Anne Jansson, 51306
   
Föredragande Hasse Skaag, tel. 50215