Byggnads- och tekniska nämnden

Byggnadsnämnden

Byggnadslov skall sökas när du bygger nytt, bygger om eller bygger till och även för väsentliga fasadförändringar. Byggnadsanmälan krävs för mindre oisolerade lager- och förrådsbyggnader som är högst 10 m².

Ansökan om byggnadslov (och andra ansökningar) skall vara byggnads- och tekniska nämnden tillhanda minst 20 dagar före sammanträdesdagen.

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar för:

  • Kommunens fastigheter (Kommungården, Föglö grundskola, Daghemmet Myran, Annagården, Annagårdens pensionärslägenheter, Sanda skola, Branddepån och Kommunens radhus)
  • Vatten- och avloppsverket i Degerby
  • Sköter de allmänna områden i Degerby centrum
  • kommunens simstränder i Degerby Sinting och Hastersboda Storgetösund

Trafikleder

Detta resultatområde omfattar vägnämnden, privata vägar, kommunala vägar och trafikleder samt administration.

Förtroendevalda för 2020-2023

Ordinarie
Personlig ersättare
Ordförande Stefan Laine, tel. 0457 522 1757 Rainer Juslin
Viceordf. Johan Gustavsson, tel. 040 708 0952
Katarina Mörn
Margareta Nordblom
Maria Svedmark
Leif Eriksson Dan Eriksson
Marie Lagergren
Susanne Hellström
   
Föredragande Hasse Skaag, tel. 50215