Fritids- & kulturnämnden

Ansvarsområden för nämnden

Fritids- och kulturnämnden omfattar kommunens ungdoms-, idrotts- och fritidsverksamhet och kulturverksamheten. Målsättningen är att främja ungdoms- och idrottsaktiviteten i kommunen, ge ungdomarna en meningsfull fritid. Nämnden stöder och hjälper till delvis genom att ekonomiskt understöda ideella föreningar som är verksamma i kommunen, men också genom egna aktiviteter.

Förtroendevalda för 2020-2023

Ordinarie Personlig ersättare
Ordförande Kurt Fellman, tel. 0400 229 982
Mattias Måhl
Viceordförande Erik Fellman, tel. 040 829 1366
Kristine Rusina
Jesper Gåvefeldt Oscar Johansson
Agita Rubina
Erik Raitanen
Eva Nyberg Veronica Olofsson
Beatrice Sjöberg
Gunilla Hagman
   
   
Föredragande Niklas Eriksson, tel. 50093