Fritids- & kulturnämnden

Ansvarsområden för nämnden

Fritids- och kulturnämnden omfattar kommunens ungdoms-, idrotts- och fritidsverksamhet och kulturverksamheten. Målsättningen är att främja ungdoms- och idrottsaktiviteten i kommunen, ge ungdomarna en meningsfull fritid. Nämnden stöder och hjälper till delvis genom att ekonomiskt understöda ideella föreningar som är verksamma i kommunen, men också genom egna aktiviteter.

Förtroendevalda för 2016-2019

Ordinarie Personlig ersättare
Ordförande Kurt Fellman, tel.51232 Kent Eriksson, 040 742 6888
Viceordförande Maria Kihlström, tel. 0457 344 6688 Jerker Johansson, tel. 50181
Jesper Gåvefeldt, 0457 343 9492 Alexander Jansson, tel. 0457 342 9378
Holger Sundblom, tel. 51219 Eva Maria Mansnerus, tel. 51219
Gun-Britt Gullbrandsson, tel. 0457 344 9417
Beatrice Sjöberg,  tel. 50285, 040 729 1566
Daniel Lindström, tel. 0457 343 2677
Erik Raitanen, tel. 0457 342 2598
Eva-Marie Olofsson, tel. 0457 382 3064 Veronica Olofsson, tel. 0457 374 9709
   
Föredragande Niklas Eriksson, tel. 50093