Kommunfullmäktige

Förtroendevalda för 2020-2023

Ordinarie
Ordförande Gun-Britt Gullbrandsson, tel. 0457 344 9417
I viceordförande Kim Tähtinen, tel. 0457 361 3374
II viceordförande Alfons Boström, tel. 0457 072 1266 
Leif Eriksson
Erik Fellman
Emilia Jansson
Mattias Måhl
Maria Piltz
Torsten Sundblom
Sekreterare Niklas Eriksson, tel. 50093
Ersättare
Karin Fyrvall
Daniel Lindström
Helena Gustavsson
Monica Jansson
Håkan Sundelin
Ingvar Fyrvall