Kommunfullmäktige 2016-2016

Kommunfullmäktige

Förtroendevalda för 2016-2019

Ordinarie
Ordförande Maria Svedmark, tel. 0457 361 3842
Viceordförande Torsten Sundblom, tel. 51057, 040 537 4587
Kent Eriksson, tel. 040 742 6888
Alfons Boström, tel. 50435
Leif Eriksson, tel. 51388
Stefan Eriksson, tel. 51015
Roger Fellman, tel. 51260
Stig Fellman, tel. 51415, 0457 345 1415
Karin Fyrvall, tel. 51086
Maria Kihlström, tel. 0457 344 6688
Ingvar Fyrvall
 
Sekreterare Niklas Eriksson, tel. 50093

Ersättare
Monica Jansson, tel. 51002
Jesper Gåvefeldt, tel. 0457 343 9492