Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens uppgift

Kommunstyrelsens främsta uppgift är att befrämja invånarnas trivsel och trygghet. Kommunstyrelsen ska genom att tillhandahålla service på alla tänkbara områden, både lagstadgade uppgifter och frivilliga.

Kommunstyrelsen leder kommunens totala förvaltning i enlighet med de riktlinjer och strategier kommunfullmäktige dragit upp för verksamhetsåret i samband med budgetbehandlingen.
Målsättningen är att upprätthålla en så ekonomisk och rationell förvaltning som möjligt.

Kommunstyrelsen sammanträder vanligtvis på tisdagar, klockan 15.05, 16.15 alternativt 17.30. Har du några önskemål till kommunen kan du skriva ett brev till kommunstyrelsen eller kontakta kommundirektör Niklas Eriksson alternativt någon av styrelsemedlemmarna. Utanför ingången till kommunkansliet finns en postlåda där du kan lämna brev om kansliet är stängt.

Protokollen från sammanträdena finns till påseende på kommunkansliet, biblioteket och på kommunens hemsida (klicka här) utan bilagor. Vill du så kan du prenumenera på protokollen samt bilagorna, kontakta byråsekreterare Agneta Raitanen, tel. 50322. 

Förtroendevalda för 2020-2021

Ordinarie
Personlig ersättare
Ordförande Rainer Juslin, tel. 050 511 9955
Stig Fellman, tel. 0457 345 1415
Viceordförande Stefan Laine, tel. 0457 522 1757
Margaretha Karlsson, tel. 0457 530 0859
Beatrice Sjöberg, tel. 040 729 1566
Viking Malmlund, tel. 0457 077 7334
Gunilla Hagman, tel. 040 747 6300  Maria Boström, tel. 0457 343 3266
Andreas Henriksson, tel. 040 715 8200
Kristian Holmström, tel. 040 518 8027
   
Föredragande Niklas Eriksson, tel. 50093