Lantbruksnämnden

Ansvarsområden för nämnden

Lantbruksnämnden är en gemensam nämnd med kommunerna Hammarland, Eckerö och Lumparland. Det praktiska arbetet har skötts från ett gemensamt lantbrukskansli beläget i kommunkansliet i Kattby. Lantbrukskansliet är bemannat av en lantbrukssekreterare på heltid. Under perioden maj - augusti finns också en lantbrukssekreterarassistent 20 timmar per vecka.

Föglös representanter för 2020-2023

Ordinarie
Personlig ersättare
Stefan Eriksson, tel.0457 053 9867
Katarina Fellman
Gunilla Hagman, tel. 040 747 6300
Rainer Juslin
   
Lantbrukssekreterare
Anders Sundqvist
, tel. 364526, 0457 059 3748