Socialnämnden

Socialnämnden sammanträder i allmänhet onsdagar klockan 18.00. Vid brådskande ärenden sammankallas nämnden per telefon. Sammanträden kan också ställas in ifall socialsekreteraren och socialnämndens ordförande anser att antalet ärenden är ringa eller av annan motsvarande orsak.

Förtroendevalda för 2020-2023

Ordförande Personlig ersättare
Ordförande Kurt Gullbrandsson, tel. 0457 342 8366 Linda Willfors
Vice ordförande Beatrice Sjöberg, tel. 040 729 1566
Torsten Sundblom
Gunilla Hagman
Ann-Christin Snällström
Stefan Eriksson Esa Raitanen
Margaretha Karlsson
Alfons Boström
   

 
Föredragande: Lis Karlsson  
socialsekreterare@foglo.ax, tel. 50151