Socialnämnden

Socialnämnden sammanträder i allmänhet onsdagar klockan 18.00. Vid brådskande ärenden sammankallas nämnden per telefon. Sammanträden kan också ställas in ifall socialsekreteraren och socialnämndens ordförande anser att antalet ärenden är ringa eller av annan motsvarande orsak.

Förtroendevalda för 2016-2019

Ordförande Personlig ersättare
Ordförande Kurt Gullbrandsson, tel. 0457 342 8366 Linda Willfors, tel. 050 547 6397
Vice ordförande Beatrice Sjöberg, tel 50285
Thomas Westerlund
Gunilla Hagman, tel. 040 747 6300
Maria Kihlström, tel. 0457 344 6688
Stefan Eriksson, tel. 51015
Esa Raitanen, tel. 51089
Margaretha Karlsson, tel. 0457 530 0859
Alfons Boström, tel. 50435
Torsten Sundblom, tel. 040 537 4587 Ann-Christin Snällström, tel. 040 761 7833

 
Föredragande: Lis Karlsson  
socialsekreterare@foglo.ax