Foto: Maria Svedmark  

Förvaltning

Kommunkansliet finns i Kommungården som är beläget i Degerby centrum. I Kommungården finns också socialkansliet samt byggnads- och tekniska kansliet. Lantbrukskansliet är bemannat första tisdagen i varje månad.

På kommunkansliet jobbar vi för en öppen och effektiv förvaltning. Vi vill att kommunens invånare skall känna sig delaktiga och välkomna. Vår främsta uppgift är att ge snabb och saklig service.