Kontaktuppgifter

Besöksadress

Tingsvägen 3
22710 Föglö

Tel. 50322
(när du ringer från utlandet: +358 18 50322)
Fax 50047
info@foglo.ax
FO-nummer 0282394-0

Kommunkansliet

Kommundirektör
Niklas Eriksson
Tel. 50093, 0457 058 3093
niklas.eriksson@foglo.ax  
Byråsekreterare
Agneta Raitanen
Tel. 50322
info@foglo.ax 
Byggnadsinspektör
Hans-Kristian (Hasse) Skaag
Tel. 50215, 0400-937215
hasse.skaag@foglo.ax  
Bokförare/kanslist
Beatrice Teir
Tel. 50365
bokforare@foglo.ax 

Socialsekreterare
Lis Karlsson
Tel. 50151, 0457 569 2491
socialsekreterare@foglo.ax

Löneräknare
Leif Eriksson
Tel. 50277
loner@foglo.ax

Näringskoordinator/ kommunikatör
Maja Sundblom Tel. 04573447776
kontakt@foglo.ax

 

 

Anställd av Företagsam Skärgård,
Skärgårdsutvecklare
Kristian Packalén
Tel. 045 121 8450
kpackale@gmail.com

 

Föglö Bibliotek

Besöksadress

Föglövägen 10
22710 Föglö

Bibliotekarie
Katarina Fellman Tel. 50348
biblioteket@foglo.ax 

 

Föglö Grundskola

Besöksadress

Föglövägen 45
22710 Föglö 
 

 

Föreståndare
Siv Fogelström
Tel. 50199
siv.fogelstrom@foglo.ax
Skoldirektör
Kerstin Lindholm Tel. +358 40 5165 397
kerstin.lindholm@sottunga.ax

 

Bespisningen

Vik. ansvarig kock
Marianne Rönnberg
Tel. 50193
skol.kok@foglo.ax

 

Daghemmet Myran

Besöksadress

Föglövägen 90
22710 Föglö 
Tel. 50175
myran@foglo.ax 

 

t.f. Daghemsföreståndare Håkan Sundelin

Tel. 50175
myran@foglo.ax

 

Omsorgshemmet Annagården

Besöksadress

Föglövägen 88
22710 Föglö 
Tel. 50077
annagarden@foglo.ax 

 

vik. Äldreomsorgsledare

Anne Lund
Tel. 50382, 0457 344 5115
anne.lund@foglo.ax

Annagårdens kök

Ansvarig kock
Salla Laakkonen
Tel. 50025
annagarden-mat@foglo.ax

Lantbrukssekreterare

Anders Sundqvist
Tel. 364526, 0457 059 3748
anders.sundqvist@hammarland.ax

Fastighetsskötare

Arbetsledare
Erik Fellman
Tel. 0457 345 6658
arbetsledare@foglo.ax

 

Ingvar Lindvall
Tel. 040 753 1338 
Tomas Lund
Tel. 0457 548 3121 
fastighetsskotare@foglo.ax  

 

Sotare

Per-Olof Mattsson
Tel. 040 052 9251