Lediga jobb

Söker du jobb? Här nedan ser du alla jobb som är lediga i Föglö kommun just nu. Lycka till!

Socialsekreterare

Föglö kommun lediganslår den ordinarie tjänsten (heltid) som socialsekreterare med tillträde enligt överenskommelse.

Tjänsteuppgifterna framgår ur tjänstebeskrivningen. Löneanspråk framförs vid ansökan.

Kompetenskrav; lämplig högre högskoleexamen och däri eller därjämte förvärvad tillräcklig utbildning på socialarbetets område.

Sedvanliga ansökningshandlingar skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 21 mars 2018 kl. 15.00 under adress; Kommungården, Tingsvägen 3, 22710 FÖGLÖ eller e-post info@foglo.ax.

Närmare upplysningar ges av kommundirektör Niklas Eriksson, tel. 50093 alt. vik. socialsekreterare Anneli Kyngäs, tel. 50151.

Titta gärna också in på kommunens hemsida www.foglo.ax för vidare upplysningar om kommunen.

Föglö den 7 mars 2018
Kommunstyrelsen

 

Sommarjobb som fastighetsskötare

Kommunen anställer för sommaren 2018 (maj-juli alt. juni-augusti) en person med månadslön som skall fungera som semestervikarie för kommunens två fastighetsskötare. Arbetsuppgifter är främst att sköta avloppsverket, vattenverket, fastighetsskötsel så som gräsklippning, röjningar (vandringslederna mm), planteringar och delta i jourverksamheten. Personen skall vara 18 år fyllda och ha körkort.

Lön enligt tekniska sektorns avtal.

Intresserad? Rikta en fritt formulerad ansökan till byggnads- och tekniska nämnden i Föglö senast den 20 mars 2018.

Vid frågor kan kommuntekniker Hans-Kristian Skaag kontaktas på telefon 50215 alt. 0400937215 eller på e-posten hasse.skaag@foglo.ax

 

Sommarjobb

Kommunen anställer för sommaren 2018 skolelever (eller andra intresserade) för följande uppgifter;

1) skötsel av kommunens planteringar, främst ogräsplockning och rensning av land, men ev. också andra uppgifter som målning och liknande. Kan också bli aktuellt med vissa åtgärder på kommunens vandringsleder. Uppskattad arbetstid är cirka 200-250 timmar totalt som fördelas på dem som antas till jobben. Arbetstiden är i första hand i juni månad, men gärna också i maj såvitt möjligt och i början av augusti. Arbetet börjar dagligen kl. 9.00 och slutar ca 15.00 med en halv timmes lunchpaus i mitten. Arbetet borde också bra kunna kombineras med annat sommarjobb om så skulle vara. Jobben kan sökas av födda 2003 och tidigare.

2) städhjälp för storstädningen vid skolan. Arbetstid fem timmar + lunch per dag. Arbetet infaller under perioden 11 juni - 29 juni då storstädningen pågår vid skolan. Två ungdomar anställes som hjälper till med städningen under olika veckor (dvs de arbetar inte samma veckor) alternativt anställs en ungdom för ca 10 dagar (2 veckor). De som söker detta arbete måste vara födda senast 2003, dvs fylla 15 år i år.

Timpenning 9,30 €/timme

Intresserad? Rikta en fritt formulerad ansökan till kommundirektör Niklas Eriksson per post eller per e-mail info@foglo.ax senast onsdag 21 mars kl. 15.00, där det framgår vilket eller vilka jobb du söker. Vid många sökanden prioriteras ungdomar som inte ännu fyllt 18 år.

Vid frågor kontakta för jobb nr 1) Hasse på tel. 50215 alt. 0400937215 eller e-post hasse.skaag@foglo.ax och för jobb 2) skolföreståndare Siv Fogelström, tel. 50199.