Lediga jobb

Söker du jobb? Här nedan ser du alla jobb som är lediga i Föglö kommun just nu. Lycka till!

Barnträdgårdslärare, 100 %

Socialnämnden i Föglö lediganslår ånyo ett heltidsvikariat som på daghemmet Myran Vikariatet börjar snarast möjligt enligt överenskommelse och gäller t.o.m. 6.8.2018.

Kompetenskrav: barnträdgårdslärarexamen eller motsvarande.
Grundlön: 2.570,18 €/månad (tillkommer ev. arbetserfarenhetstillägg).

Innan tjänsten tillträds skall utdrag ur straffregistret uppvisas

Sedvanliga, kompletta ansökningshandlingar (inkl. CV mm) inlämnas senast tisdag 23 augusti 2017 kl.15.00 till Socialnämnden i Föglö, Tingsvägen 3, 22710 FÖGLÖ alt. info@foglo.ax

Närmare upplysningar ges av daghemsföreståndare Carina Strandell-Måhl tel. 018 - 50175.


Daghemsföreståndare, 100%

Socialnämnden i Föglö lediganslår en ordinarie tjänst (heltid) som Daghemsföreståndare på daghemmet Myran fr.o.m. 11 september 2017 eller enligt överenskommelse. Kompetens: barnträdgårdslärarexamen eller motsvarande.Grundlön: 2.862,87 €/månad (tillkommer ev. arbetserfarenhetstillägg).Innan tjänsten tillträds skall utdrag ur straffregistret uppvisas.Sedvanliga, kompletta ansökningshandlingar (inkl. CV mm) inlämnas senast måndag 21 augusti 2017 kl.15.00  till Socialnämnden i Föglö, Tingsvägen 3, 22710 FÖGLÖ alt. info@foglo.ax

Närmare upplysningar ges av daghemsföreståndare Carina Strandell-Måhl tel. 018 – 50175

 

Socialnämnden i Föglö lediganslår följande arbetsavtal inom kommunens äldreomsorg

1. NÄRVÅRDARE på deltid 75 %, ordinarie fr.o.m. 31.10.2017

2. NÄRVÅRDARE på deltid 55 %, ordinarie fr.o.m. 11.9.2017

3. NÄRVÅRDARE heltid, ordinarie fr.o.m. 1.11.2017

 

Betr. arbete nr 3 ser vi gärna att sökande kunde börja arbeta som vikarie redan

fr o m 14 september då nuvarande arbetstagare går på semester för pensionering därefter.

Kompetens: Närvårdarutbildning eller motsvarande. Helst registrerad i Valvira, vilket annars måste ordnas av sökande som erhåller ordinarie arbetsavtal.

Grundlön: 2.325,03 €/månad för heltid (tillkommer ev.  arbetserfarenhetstillägg samt. ers. för obekväm arbetstid). För deltidsarbetena motsvarande procent av heltid.

Sedvanliga ansökningshandlingar jämte CV inlämnas senast tisdag 29 augusti 2017 kl.15.00  till Socialnämnden i Föglö, Tingsvägen 3, 22710 FÖGLÖ alt. socialsekreterare@foglo.ax. Uppge vid ansökan med nummer vilka av arbetsavtalen ni söker.

Närmare upplysningar ges av vik. socialsekreterare Anneli Kyngäs tel 018-50151, äldreomsorgsledare Heli Gåvefeldt tel. 018-50382 (fr.o.m. 21 augusti) eller sjukskötare/vice äldreomsorgsledare Katarina Liewendahl 018 – 50077 (under tiden 14-20 augusti).