Protokoll

För att se alla protokoll som är upplagda, klicka i menyn till vänster under respektive nämnd. Nedan visas endast de två senaste protokollen.

Prenumerera

Det går bra att prenumerera på protokoll elektroniskt eller per post. Kontakta då byråsekreterare Agneta Raitanen på tel. 50322 eller agneta.raitanen@foglo.ax

Prisex:

  • 20 euro/år för elektroniska fullmäktige- och styrelseprotokoll
  • 17 euro/år för fullmäktigeprotokoll per post
  • 42 euro/år för styrelseprotokoll per post

Alla protokoll, från hur långt tillbaka i tiden som helst, finns även till påseende på kommunkansliet.

Bildningsnämnden

Byggnads- och tekniska nämnden

Fritids- och kulturnämnden 

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Lantbruksnämnden 

Socialnämnden