Hyror av kommunens lokaler och inventarier

Gymnastiksalen (inkl. bastu, duschrum, omklädningsrum)

 • Organisationer som hyr kontinuerligt, t. ex FUIA 7 € första timmen +
  3,50 € /tilläggstimme
 • Enskilda/tillfälliga grupper 11 €/timme

Gymnastiksalen med tillgång till matsal och kök

 • till exempel över veckoslut 7 €/person och dygn

Matsal och kök i grundskolan

 • Organisationer/enskilda 34 €/möte
 • Uthyrning av matsalsbord och stolar 34 €/gång
 • Uthyrning av kärl 50 €/gång
 • Kök jämte utrustning (ej porslin) 75 €/gång

Uthyrning av datasalen i grundskolan

 • (inkluderar användning av datainventarier samt bredband) 20 €/timme

Uthyrning av hemkunskapssalen i grundskolan

 • 20 €/timme

Uthyrning av slöjdsalen i grundskolan

 • (inkluderar användning av alla verktyg) 20 €/timme

Uthyrning av klassrum samt övriga rum

 • organisationer som hyr kontinuerligt 11 € första timmen + 3,50 €/tilläggstimme
 • enskilda/tillfälliga grupper 11 €/timme

Uthyrning av boningsmaskin och vattendammsugare

 • boningsmaskin 35 €/dygn
 • vattendammsugare 35 €/dygn
 • bärbar projektor 20 €/gång

Användning av skolans laminerings- och sprialbindningsmaskiner samt kopiering

 • Laminering A4 och A5 1€, A3 2,50€
 • Spiralbindning A4 och A5 1€
 • Kopiering 0,20€/kopia vid användning av eget papper. 0,50€/kopia för färgkopiering.
 

Avgift för förstörda eller bortslarvade inventarier

 • Enligt marknadspris

Avgift för bortslarvade inventarier

 • Vuxenbok 25€
 • Barnbok 17€
Agiften för saknad eller förstörd bok är högre än ovan nämda avgift när det är en värdefull bok som är förstörd eller saknas. Avgiften, som faktureras låntagaren, skall då motsvara marknadsvärdet på boken.

 

Särskilda lokalhyror för kommungården, biblioteket och Annagården

Enligt tidigare principbeslut uppbärs hyror för nyttjande av utrymmen av utomstående (till exempel Medis) vid kommungården och kulturcentret/samlingsrummet i biblioteket enligt följande

kommungården/biblioteket/branddepån m.fl. 12 € per gång
max 6 timmar
 - för varje påföljande timme
  2 €  

 

Befriade från att erlägga hyra är

vid biblioteket
Marthaföreningarna
  Föglö Hembygdsförening
  Garantiföreningen för Matsmårs
  Röda korset
  Folkhälsan i Föglö
 

Övriga ideella föreningar i Föglövid kommungården
lantmäteriförrättningar och liknande förrättningar samt gruppmöten före kommunfullmäktiges sammanträden (efter att kallelsen skickats)
   
vid samtliga fastigheter
de kommunala organen


Under bibliotekets öppettider hyrs inte samlingsrummet ut.
Annagården hyrs inte ut till utomstående. De utrymmen är endast till för kommunens interna verksamhet och för de boende vid omsorgshemmet och Annagårdens pensionärsbostäder, från vilken ingen hyra uppbärs.

 

Hyra av konferens/mötesutrustning (OH, duk och blädderblock) 6 €/ tillfälle

Kontorsmöbler 72 €/år eller 6 €/månad.

För speciella kurs- och utbildningstillfällen m.m. ger kommundirektören särskilda offerter som kan avvika från ovanstående taxa.

Användning av röjsågen och motorsågen 

Avgiftstaxan gäller vid användning av röjsågen och motorsågen vid andra fastigheter vilka inte är under byggnads- och tekniska nämndens ansvarsområde (Föglö Fastighets Ab), även för allmäna föreningar. Taxan gäller ej för uthyrning till allmänheten (privatpersoner) 15 € per timme, inklusive bränsle.

Uthyrning av åkgräsklippare

Byggnads- och tekniska nämnden hyr ut sin åkgräsklippare till samarbetspartners som har godkänts av kommunen. Uthyrningen gäller endast maskin exklusive chaufför. 25 € per timme, inklusive bensin.

 

Text uppdaterad 09.01.2020 MS