Snöplogning

Avgifter för snöplogning

  • infart 0-100 meter 127,72 €
  • infart 101-500 meter 169,88 €
  • infart 501-1000 meter 282,72 €
  • infart 1001-2000 meter 329,84 €
  • infart över 2000 meter 424,08 €
  • grundavgift för företag 186,00 € samt enligt plogarens timdebitering till kommunen

Anmälningsavgift för kunder som ansluter sig mitt i säsongen 55,80 €

Mer information om snöplogning

Under sidan Bygga & bo finns mer information om vägar och plogning! Där ser du till exempel vem som ansvarar för vilket distrikt! Klicka här så kommer du direkt till informationen!