Snöplogning

Avgifter för snöplogning

  • infart 0-100 meter 111,60 €
  • infart 101-500 meter 148,80 €
  • infart 501-1000 meter 248,22 €
  • infart 1001-2000 meter 285,20 €
  • infart över 2000 meter 372,00 €
  • grundavgift för företag 186,00 € samt enligt plogarens timdebitering till kommunen

Anmälningsavgift för kunder som ansluter sig mitt i säsongen 55,80 €

Mer information om snöplogning

Under sidan Bygga & bo finns mer information om vägar och plogning! Där ser du till exempel vem som ansvarar för vilket distrikt! Klicka här så kommer du direkt till informationen!