Foto: Antonia Lundin

Foto: Antonia Lundin

Kultur & fritid

Under dessa sidor hittar du information om vad som finns att göra i Föglö kommun på fritiden. Det är ett aktivt föreningsliv i kommunen och många är engagerade i de olika föreningarna. Naturen är nära och att ströva ute i skog och mark finns det också möjlighet till, det finns till exempel två vandringsleder där du kan njuta av både hav och land.

Du kan också spela tennis, badminton, gå på gym och spela boule. Ta gärna kontakt med kommunen för att få veta vad som är på gång info@foglo.ax eller titta på kalendern här på hemsidan.

Ansöka om föreningsstöd

Föglö kommun har allmänna principer för beviljande av föreningsstöd. För att få kommunalt finansieringsstöd för verksamhet finns det villkor som gäller alla verksamhetsområden inom kommunen. Man kan alltså få finansieringsstöd inom andra områden än kultur, ungdom. idrott och fritid.

För att läsa mera om vilka villkor och principer som gäller vid ansökan om föreningsstöd kan du klicka här eller se i menyn till vänster under rubriken "Föreningsstöd"!

Kulturen på Föglö

Fritids- och kulturnämnden mottar med glädje och tacksamhet förslag på kulturella aktiviteter och verksamheter som nämnden kunde bidra till att förverkligas. Vi har ju glädjen och förmånen att ha ett rikt och brett kulturutbud i kommunen. Många evenemang/aktiviteter/uppträdanden har redan genomförts och många fler är på kommande. Tack för det alla föreningar och andra som står som arrangörer för allt det. Icke att förglömma alla teatrar, sångkörer med flera som kommer utifrån och uppträder i Föglö.

Ifall det finns förslag/idéer på ytterligare aktiviteter kan man med fördel kontakta någon i fritids- och kulturnämnden enligt följande

Namn
Telefon
E-mail
Kurt Fellman
040 022 9982 fellmansbygg@aland.net
Holger Sundblom
018-51219  
Maria Kihlström
0457 344 6688 maria.kihlström@foglo.ax
Jesper Gåvefeldt 0457 343 9492 jeppe_91_2@hotmail.com
Gun-Britt Gullbrandsson 0457 344 9417
gbgullbrandsson@aland.net
Daniel Lindström
0457 343 2677
danielgotland@hotmail.com
Eva-Marie Olofsson
0457 382 3064
eva.olofsson85@gmail.com