Föreningsliv

Här kan du se en lista över vilka föreningar som finns på Föglö och vem man kan kontakta vid frågor.

Kontaktuppgifter

Förening

Kontaktperson

Telefon

E-mail/hemsida

Agenda 2030-gruppen Soile Wartiainen 0407572002
eko@solklart.ax

Degerö byalag

Stefan Laine

04575221757

 
Folkhälsan i Föglö Anne Lund 04573823109
FUIA  Niklas Eriksson 51444 niklas.eriksson@foglo.ax
Föglö Frivilliga brandkår Maria Svedmark 04573613842  mez@aland.net 
Föglö Hembygdsförening  Eva Nyberg  50299   
Föglö Jaktvårdsförening  Rainer Juslin  51081   
Föglö Ungdomsförening  Madelene Sundblom
04573439327 madelene.sundblom@hotmail.com
Företagsam Skärgård John Wrede
0407463596
 
  Kristian Packalén,
skärgårdsutvecklare
0451218450 kpackale@gmail.com
Garantiföreningen Matsmårs

Gun-Britt Gullbrandsson

04573449417
 
Röda Korset i Föglö  Marlena Kullbäck 0503294535 marlena.kullback@gmail.com
Vargskärs byalag Hans Helin 0405657601  
Vargskärs Marthaförening Estrid Sundblom 51057
Östersocknens byalag Stig Fellman
0457 345 1415

www.ostersocken.net
stig.fellman@aland.net