Medis

Medborgarinstitutet i Föglö erbjuder Föglöborna ett så mångsidigt kursutbud som möjligt och tillgodoser deltagarnas varierande behov av kursinnehåll gällande ämnesområde, kursens nivå, studietakt, dag och tid, kursplats och kompetenshöjning.

Kurserna skall i första hand rikta sig till vuxna kommuninvånare. Kurser och aktiviteter kan i mån av möjlighet även anordnas för barn och ungdomar under 16 år.
I Medborgarinstitutets verksamhet i Föglö strävar man till att bredda kursutbudet genom att samarbeta med omkringliggande kommuner.

Medis i Föglö hösten 2018

Trädgårdsplanering med Tove Jansson den 13.11 kl. 18.30-21.00 (1 tillf. 3 lekt.) i Föglö grundskola. Behöver flera deltagare!

Fusing med Ritva Saloranta, den 17.11 kl.10.45-16.45 och 29.11 kl. 18.30-19.15 (2 tillf. 8 lekt.) i Föglö grundskola.

Mer information om kurserna finns i Medis kurskatalog.
Anmäl dig senast två veckor före kursen startar till biblioteket@foglo.ax eller ring 040 533 8484. Hör gärna a dig om du har några kursönskemål!