Närings- och arbetslivet på Föglö

Sysselsättning enligt näringsgren av på Föglö bosatta personer,
i procent 31.12.2014

 • Jord-och skogsbruk, fiske 6,7 %

 • Industri 4,1 %

 • Byggnadsverksamhet 3,7 %

 • Hotell, handel, mm 24,7 %

 • Transport, post och tele 11,6 %

 • Finansiering, fastighet 7,5 %

 • Samhällstjänster  32,6 %

 • Personliga tjänster 6,0 %
 • Okänd 3,0 %

Sammanlagt ingår 267 arbetsplatser i statistiken.

Av kommunens sysselsatta

 • arbetade 172 i hemkommunen

 • pendlade 96 från kommunen till arbetet

 • pendlade 43 till kommunen för att arbeta

Trafik:

På Föglölinjen transporterades år 2010

 • 105 093 fordon och

 • 184 997 passagerare.

På Embarsundslinjen transporterades år 2010

 • 37 217 fordon och

 • 58 430 passagerare

Då man jämför siffrorna för Embarsundslinjen för år 2009 och 2010 ska man ta i beaktande att Föglötrafiken gick via Överö en del av året. (Läs mer om statistik över trafiken på följande länk http://www.asub.ax/files/statistisk_arsbok_for_aland_2014.pdf)