Annagården

Omsorgshemmet Annagården består av 18 lägenheter, varav två dubletter på 28 kvadrat respektive 31,3 kvadrat. De övriga rummens storlek är 18,4 - 20,6 kvadrat.

Boendet är ett så kallat öppet boende där hyresgästen betalar skilt för all service. Varje rum har en säng, men i övrigt skall hyresgästen själv möblera rummet.

Lediga rum på Annagården

Det finns lediga rum på omsorgshemmet Annagården. Hyran är 13,32 €/kvm och höjs till 13,53 €/kvm från 1.3.2016.

Hyresgäst antas på basen av vårdbehovet och bedöms av äldreomsorgsledare Heli Gåvefeldt i samråd med socialsekreteraren. För närmare information kontakta socialsekreteraren tel. (018) 50151 eller äldreomsorgsledaren tel. (018) 50382.

Annagårdens kök

Annagårdens kök är beläget under samma tak som omsorgshemmet Annagården. I köket tillreds mat till de boende på omsorgshemmet, de som bor i Annagårdens pensionärslägenheter och till övriga personer boende ute i kommunen.

Beställning av mat från Annagårdens kök skall göras två dagar före på tel. 50025.