Kontaktuppgifter

På omsorgshemmet Annagården finns följande personal:

 • äldreomsorgsledare Heli Gåvefeldt, 100 %
 • sjukskötare Katarina Liewendahl, 100 %
 • närvårdare Kim Tähtinen, 100 % 
 • närvårdare Björn Gåvefeldt, 100 %
 • nattprimärskötare Siv Häggblom, 67 %
 • nattprimärskötare Barbro Engdahl, 67 %
 • nattprimärskötare Carola Sjöblom, 67 %
 • närvårdare/sysselsättningsinstruktör Anne Lund, 80/20 %
 • närvårdare Emmi Eriksson, 75 %
 • närvårdare Jurgina Gabriela, 100 %
 • närvårdare Sarita Pandey, 55 % (från 17.6.2018)
 • t.f. närvårdare Ulrica Skarén, 80 % 19.1.2017-18.1.2019
 • t.f. närvårdare Jonathan Gåvefeldt, 100 % 16.4-31.8.2018
 • t.f. lokalvårdare Johanna Aitoharju, 100 % 21.8.2017-31.12.2018
 • närvårdare Marlena Kullbäck, 100 % (vårdledig till 31.8.2018)
 • närvårdare Sandra Lindeman, 100 % (moderskapsledig)

Kommunens hemservicepersonal

 • hemvårdare Estrid Sundblom, 100 %

Annagårdens kök

 • ansvarig kokerska Salla Laakkonen, 83,66 %
 • kokerska Monica Jansson, 52 %
 • kokerska Vanessa Perez, 41,17 % 1.10.2017-30.4.2018
  (vikarie)
 • köksbiträde/lokalvårdare Solveig Malmlund, 62,4 % / 7,6 % (semester till 31.7.2018)
 • tf. köksbiträde Rawang Khwannak, 62,4 % 3.4-31.7.2018