Färdtjänst

Behörig enligt Socialvårdslagen att nyttja färdtjänst är:

  • person som har fysisk skada eller långvarig sjukdom som innebär att man inte kan anlita kollektivt trafikmedel utan oskäligt stora svårigheter.
  • person med syn-, hörsel-, tal- eller psykisk skada som medför att man inte kan orientera sig eller gestalta sin omgivning.

Färdtjänst beviljas för max 8 enkelresor/månad inom Föglö samt två enkelresor/månad utanför Föglö men inom Åland. Socialnämnden kan på anhållan, enligt prövning, av särskilda skäl bevilja utökad fördtjänst utöver ovanstående.

Blankett för ansökan om färdtjänst.

Avgift

För färdtjänst betalar klienten 30 % av de totala taxikostnaderna, men "självriskandelen" är alltid minst 6,00 €/enkelresa.

Ansökan tillsammans med läkarintyg sänds till Socialnämnden.