Foto: Minna Hellström 

Foto: Minna Hellström  

Hälsovårdare och rådgivning

Föglö hälso- och sjukvårdsmottagning finns i Degerby, invid omsorgshemmet Annagården.

Sjukvårdsmottagning utan tidsbeställning torsdagar 10-12.
Övriga tider enligt överenskommelse.

Från och med 4.6.2019 kl. 16.00 införs telefonsvarare (TeleQ) i alla kommuner. Du kan lämna ditt namn och telefonnummer så ringer vi upp dig senare. Ring ALLTID 112 vid AKUTA sjukdomsfall. 

Vi har läkare två gånger i månaden, som främst är till för åldringar, hemsjukvårdspatienter, barn samt akuta sjukdomsfall. Övriga, speciellt bilburna, hänvisas till hälsocentralen i Mariehamn.

Öppettiderna kan du se till höger!