Välkommen till Föglö kommun!

- sundens och fjärdarnas ö

Föglö är Ålands största skärgårdskommun med 532 invånare (31.12.2019). Sommartid är invånarantalet nästan det tredubbla då 700 fritidsbostäder blir bebodda.

Det finns 22 byar och 3 enstaka hemman i kommunen. Den största byn är Degerby där
den mesta servicen är koncentrerad med bland annat postombud, affär,
skola, daghem och äldreboende.