Anbudsbegäran skolskjutsar läsåret 2020-2021

Föglö den 20.03.2020
Bildningsnämnden i Föglö begär härmed in anbud på skolskjutsarna till och från Föglö grundskola för läsåret 2020-2021.
Anbudshandlingar finns att få från skoldirektör Kerstin Lindholm, kerstin.lindholm@sottunga.ax eller mobil 040-5165397.
Anbuden ska vara bildningsnämnden tillhanda senast den 15 april 2020 kl. 15.00 under adress:
Bildningsnämnden i Föglö, Skoldir. Kerstin Lindholm, 22720 Sottunga eller kerstin.lindholm@sottunga.ax

På bildningsnämndens vägnar:

Kerstin Lindholm
Skoldirektör

För att läsa kungörelsen i original kan man klicka här.