Anbudsbegäran totalentreprenad byte av Tullhusets tak

K U N G Ö R E L S E

Byggnads- och tekniska nämnden i Föglö kommun bjuder ut på totalentreprenad byte av tullhusets tak samt komplettering av taksnickerier i Degerby.
Slutna anbud märkta ”Tullhusets tak” skall vara byggnads- och tekniska nämnden tillhanda senast den 3 juni 2019 kl. 10.00 under adress:
Föglö kommun
Byggnads- och tekniska nämnden
Tingsvägen 3
22710 FÖGLÖ
Alternativt kan anbudet lämnas digitalt på e-post info@foglo.ax
Byggnads- och tekniska nämnden förbehåller sig rätten att fritt anta och förkasta de inlämnade anbuden.
Entreprenadhandlingarna erhålls från kommunens hemsida www.foglo.ax
På byggnads- och tekniska nämndens vägnar:
Hans-Kristian Skaag
kommuntekniker

Kungörelsen i original kan läsas genom att klicka här.

Anbudsförfrågan, entreprenadprogram Tullhuset

Förnyande av taket, åtgärdsprogram

Antikvarisk arbetsbeskrivning för omläggning av tak

Ommålning av Tullhusets exteriör

Byggnadsminnesförklaring 

Fasadritningar

Anbudsblankett