Ansökan till för-/eftermiddagsvård

FÖRÄLDRAR
Ansökan till FÖR/EFTERMIDDAGSVÅRD för skolbarn för verksamhetsåret 2019-2020 ansöks under tiden 1.4.-30.4.2019. Ansökningsblanketter fås från socialkansliet alternativt finns också på kommunens hemsida under fliken ”Barnomsorg”.

Dagvård kan sökas kontinuerligt under året. Ni som har blivit beviljad dagvård har kvar platsen tills den sägs upp.
(OBS! Alltid 1 månads uppsägningstid).
Det som dock alltid måste anmälas skriftligt är:
- Övergång från halvtid/deltid till heltid
- Övergång från heltid till halvtid/deltid
- Andra ev. ändringar.
Detta meddelas till socialkansliet skriftligt, så snart man vet att en ändring blir aktuell.
Socialnämnden i Föglö