Båtplatser hyrs ut i Degerby

Båtägare se hit! Föglö kommun har båtplatser att hyra ut i Degerby. 2 st invid uppdragningsrampen Nr 2 och Nr 3 fr.o.m. våren 2016.

Kontakta kommunteknikern på tel. 50 215/ 040 093 7215. Enligt
gällande taxa prioriteras fastbosatta föglöbor. Hyresavtal upprättas.

Byggnads- och tekniska nämnden