Båtplatser hyrs ut i Degerby

Båtägare se hit! Föglö kommun har båtplatser att hyra ut i Degerby, en plats invid uppdragningsrampen.

Kontakta kommunteknikern på tel. 50 215/ 040 093 7215. Enligt gällande taxa prioriteras fastbosatta föglöbor. Hyresavtal upprättas.

Byggnads- och tekniska nämnden