Beviljade bygglov 16.8.2019

Vid byggnads- och tekniska nämndens möte i Kommungården måndagen den 26.8.2019 har beslut varom stadgas i plan- och bygglagen beviljats enligt följande;

Se anslag genom att klicka här