Bildningsnämndens kallelse till möte 8.8.2018

Bildningsnämnden i Föglö sammanträder den 8.8.2018 på Kommungården i Föglö klockan 14.00. På föredragningslistan finns 5 paragrafer att behandla.

Klicka här för att läsa kallelsen i original (en pdf-fil öppnas).

Protokollet justeras och framläggs till allmänt påseende i Kommungården 9.8.2018. Justeringen äger rum senast kl. 12.00 samt hålles protokollet därefter tillgängligt för allmänheten under ordinarie kanslitid kl. 10.00 - 15.00.

Anslaget 3.8.2018

Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga delgivningar. Protokollet finns framlagt till allmänt påseende från och med den 9 augusti 2018 på www.foglo.ax/protokoll och på kommunkansliet. 

Meddelandet är tillgängligt t.om. 23.8.2018 kl. 23.59.