Bodar i Degerby utbjudes att hyra

BODAR MOT TORGET
vid Tullpackhuset i Degerby utbjudes att hyra.

Vid torget i Degerby utbjudes nyrenoverade bodar att hyra för försäljningsverksamhet eller liknande. Bodarna kan inte hyras som endast lager. Bodarna som avses är "dörrarna" mot torget. En av bodarna är uthyrd året runt, övriga är tillgängliga. 

Hyresansökan inlämnas senast 26 mars till kommunstyrelsen under adress Tingsvägen 3, 22710 FÖGLÖ alt. info@foglo.ax . Redan inlämnade ansökningar beaktas.

Klicka här för att se annonsen i sin helhet. (Öppnas i eget fönster)