Bodar mot Torget vid Tullpackhuset uthyres

BODAR MOT TORGET
vid Tullpackhuset i Degerby utbjudes att hyra

Vid torget i Degerby utbjudes fyra nyrenoverade bodar att hyra för försäljningsverksamhet eller liknande. Bodarna kan inte hyras som endast lager. Bodarna som avses är "dörrarna" mot torget.

Av bodarna är två st ca 7 m2 och två st ca 14 m2. Två är utrustade med tvättställ och de övriga två förberedda med vatten och avlopp. El finns.

De uppskattas vara tillgängliga fr.o.m. början av juni och kan hyras för kortare (minst en dag) eller längre tid. Önskad tid skall uppges i ansökan. Vid behandling av ansökningar eftersträvas varierande verksamheter, varför man i ansökan skall uppge för vilket ändamål man önskar hyra.

Hyran uppgår till följande belopp;
                  Månadshyra      Veckohyra      Dagshyra
Större bod   40 euro            15 euro          5 euro
Mindre bod  30 euro            15 euro          5 euro

Vatten, avlopp (där sådant finns klart) och el ingår i hyran.

Intresserade kan för visning kontakta kommuntekniker Hans-Kristian Skaag, tel. 50215.

Hyresansökan inlämnas senast 5 juni till kommunstyrelsen under adress Tingsvägen 3, 22710 FÖGLÖ alt. info@foglo.ax .
Redan inlämnade ansökningar beaktas.
Kommunstyrelsen