Byggnads- och tekniska nämndens kallelse till möte 20.5.2019

Byggnads- och tekniska nämnden i Föglö sammanträder den 20 maj 2019 på Kommungården i Föglö klockan 18.00. På föredragningslistan finns 10  paragrafer att behandla.

Klicka här för att läsa kallelsen i original (en pdf-fil öppnas).

Protokollet justeras och framläggs till allmänt påseende i Kommungården 22 maj 2019. Justeringen äger rum senast kl. 12.00 samt hålles protokollet därefter tillgängligt för allmänheten under ordinarie kanslitid kl. 10.00 - 15.00.

Anslaget 15.5.2019

Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser. Protokollet finns framlagt till allmänt påseende från och med den 22.5.2019 på www.foglo.ax/protokoll och på kommunkansliet. 

Meddelandet är tillgängligt t.om. 5.6.2019 kl. 23.59.