Byggnadsinspektörens beslutsprotokoll § 2-5 2019

Tjänstemannabeslut som tagits med stöd av tjänstebeskrivningen och byggnads- och teknisk nämndens delegeringsbeslut, § 2-5.

Här kan du läsa protokollet i original.

Framlagt under tiden 6.3.2019 - 20.3.2019.