Covid-19 meddelande till allmänheten

Information till allmänheten

gällande begränsningar fr o m 18 mars 2020 vid Föglö kommuns enheter med anledning av COVID-19 pandemin.

Bakgrund

Statsrådet i Finland i samråd med Republikens President har utlyst undantagstillstånd i Finland fr o m 18 mars 2020 med anledning av covid-19-pandemin (det s.k. coronaviruset). Exakt vilka bestämmelser som skall gälla skall fastställas i en förordning som godkänns av Finlands riksdag.

Detta innebär bl a att alla undantagsbestämmelser gäller också på Åland som en del av Finland, dvs Ålands landskapsregering (eller kommunerna förstås) kan INTE besluta mot dessa regler. Statsrådets beslut gäller och Statens högsta tjänsteinnehavare på Åland är landshövding Peter Lindbäck och förvaltningschef Rainer Åkerblom.

Beredskapslagen och det undantagstillstånd som följer av lagen är tänkt att gälla fram t o m 13 april 2020, men kan förstås vid behov behöva förlängas. Alla och envar uppmanas följa vad som bestäms.

Information om undantagstillståndet och vad det betyder samt annan information om covid-19 finns på
Statsrådets hemsida under adressen; valtioneuvosto.fi och landskapsregeringens hemsida regeringen.ax

Generell regel;

Vid frågor om sjukvård, kontakta ÅHS, vid frågor om kommunens verksamhet kontakta kommunen (kontaktuppgifter, se nedan under respektive rubrik).

 

För kommunens verksamheter gäller tillsvidare följande;

Kommunkansliet

Öppet mot förhandsbokning under ordinarie öppettid må-fr kl. 10.00 – 15.00.
Besökare som inte varit på Åland minst 14 dagar eller uppvisar förkylningssymtom nekas tillträde och får sköta sina ärenden per epost eller telefon. Besökare anmäler sig vid receptionsdisken och inväntar vägledning.
All personal vid kommunkansliet är tillgänglig per telefon och mejl under sina egna ordinarie kanslitider, och observera INTE under andra tider, dvs kommunkansliet stänger dagligen kl. 15.00 såvida inte tid bokats/överenskommits för annan tid.
Ansökningar och andra handlingar kan lämnas dygnet runt i kommunens brevlåda eller sändas per epost info@foglo.ax.

Kontakt vid frågor;
Byråsekreterare Agneta Raitanen, tel. 50322 epost info@foglo.ax

 

Byggnads- och tekniska kontoret

Byggnadsinspektör/kommuntekniker Hans-Kristian Skaag tar emot besök endast mot förhandsbokningar per telefon 50215 eller epost hasse.skaag@foglo.ax
OBS att byggnads- och tekniska kansliets kanslitid är måndag, onsdag, fredag kl. 9.00 – 11.30.

 

Socialkansliet

Socialsekreterare Lis Karlsson tar emot besök endast mot förhandsbokningar per telefon 50151 eller epost socialsekreterare@foglo.ax
OBS att socialkansliets telefon- och kanslitid är tisdag-torsdag kl. 12.00 – 14.30. Övriga tider stängt och hänvisas till epost.

 

Föglö grundskola

Stängd t.o.m. 13 april 2020 i enlighet med statsrådets beslut.
Kontakt vid frågor; skolföreståndare Siv Fogelström tel. 50199 epost siv.fogelstrom@foglo.ax

 

Annagården

Omsorgen fortgår (förstås) som vanligt.
Förbud för besök utifrån t.o.m. 13 april 2020 i enlighet med statsrådets beslut. Innebär bl.a. att inga anhöriga tillsvidare kan tillåtas att besöka Annagården och inga utomstående aktiviteter arrangeras.
Kontakt vid frågor; Vik. äldreomsorgsledare Anne Lund tel. 50382 epost anne.lund@foglo.ax

 

Daghemmet Myran

Öppet tillsvidare i enlighet med Statsrådets beslut. Inga utomstående besök tillåts.
Kontakt vid frågor; Vik. daghemsföreståndare Håkan Sundelin, tel. 50175 epost myran@foglo.ax

 

Biblioteket

Stängt för allmänheten t.o.m. 13 april 2020 i enlighet med Statsrådets beslut.
Möjlighet till “fjärrlån” så att böcker kan beställas från biblioteket för avhämtning kan ordnas. Bokåterlämning via boklådan. Bibliotekssekreteraren tar emot beställningar per mejl eller telefon under ordinarie arbetstid och meddelar hur böckerna levereras.
Kontakt vid frågor och beställning av böcker;
Bibliotekssekreterare Katarina Fellman, tel. 50348 epost biblioteket@foglo.ax

 

Gym

Öppet som normalt tillsvidare. Tänk dock på hygienen, speciellt handhygienen, och tvätta er noga före och efter gymbesöket. Nycklar säljs som vanligt vid kommungården.
Observera också att kommunen har ett utmärkt nytt utegym i Degerby som man gärna kan besöka för
träning

 

Kommunala möten

Fortgår som vanligt och möten hålls vid planerade sammanträdestider som betr. socialnämnden, byggnads- och tekniska nämnden och kommunstyrelsen finns på kommunens hemsida enligt särskild sammanträdesplan.
Ledamöter i de kommunala organen uppmanas tillse försiktighet och inte delta i möten vid uppenbara sjukdomssymtom. Kalla då hellre suppleant.


Det här är vad som gäller tillsvidare. Uppdateringar kan ske kontinuerligt med kort varsel.
Mvh
Niklas Eriksson
Kommundirektör

 

Du kan öppna texten som .pdf genom att klicka på den här länken.