Entreprenad nybyggnad av Ekholm bostadsområde

Föglö kommun bjuder ut en mängdreglerad utförande entreprenad gällande nybyggnad av Ekholms bostadsområde i Prestgården by via e-Avrop. Nedan länken till annonsen.

https://www.e-avrop.com/foglo/e-Upphandling/Default.aspx

Kungörelsen kan läsas i original genom att klicka här.

På byggnads- och tekniska nämnden vägnar:


Hans - Kristian Skaag
kommuntekniker

 

Anslaget: 14.02.2020